امروز برابر است با :31 خرداد 1403

توسعه شبکه انتقال غرب ایران بااستفاده از پخش بار احتمالی

Title: توسعه شبکه انتقال غرب ایران بااستفاده از پخش بار احتمالی
Authors: Mehdi Banzhad مهدی بانژاد Majid Oloomi Bayegi مجید علومی بایگی Mohammad Esmaee Falak محمد اسمعی فلک Farhang Babaee فرهنگ بابایی
Organization: دانشگاه صنعتی شاهرود
Keywords: توسعه انتقال توان پخش باراحتمالی محدودیت حرارتی خط گشتاور متغیر تصادفی کامیولنت متغیر تصادفی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید