امروز برابر است با :29 تیر 1403

تعیین پتانسیل تولید برق ازمنابع زیست توده ایران به روش هضم بیهوازی

Title: تعیین پتانسیل تولید برق ازمنابع زیست توده ایران به روش هضم بیهوازی
Authors: Akbar Shabanikia اکبر شعبانی کیا Ali Nazari علی نظری
Organization: سازمان انرژی های نو ایران-سانا Iran renewable Energy org.-Sana
Keywords: انرژی برق بیوگاز هضم بیهوازی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Renewable Energies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید