تركیب روشهای مبتنی بر مدل و پردازش چند باندی گفتار برای مقاوم سازی باز شناسی گفتار نسبت به نویز


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بابك ناصر شریف- محمد مهدی همایونپور – احمد اكبری


دیدگاهتان را بنویسید