امروز برابر است با :24 فروردین 1403

تخمین سرعت در كنترل برداری موتور القایی بدون حسگر سرعت با استفاده از شبكه های عصبی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی نقدی نژاد- علی دستفان- مصطفی محمدیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید