امروز برابر است با :30 تیر 1403

A New Design Optimization Methodology for Switched Reluctance Machines

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی دیهیمی- فرهنگی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید