امروز برابر است با :31 خرداد 1403

تخصیص كانال در سیستم GPRS با استفاده از صف برای سرویس صوتی و داده

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عادل هیهاتی- محمد اسماعیل كلانتری

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید