امروز برابر است با :4 خرداد 1403

تحلیل عملکرد محدود کننده ابررسانایی جریان خطا ازنوع مقاومتی در شبکه قدرت

Title: تحلیل عملکرد محدود کننده ابررسانایی جریان خطا ازنوع مقاومتی در شبکه قدرت
Authors: Hossein Heidari حسین حیدری Reza Sharifi رضا شریفی Rohollah Abbasi روح الله عباسی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: محدود کننده های جریان خطا ابررسانا SFCL مدارشکن EMTP ابررسانای دمابالا HTS ولتاژ بازیابی گذرا TRV

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید