امروز برابر است با :27 خرداد 1403

A Multi Objective Framework for Integration of Distributed Generations in Liberalized Electricity…

Title: A Multi Objective Framework for Integration of Distributed Generations in Liberalized Electricity Markets
Authors: Alimohammad Mehdizadeh علی محمد مهدیزاده Saber Noori-zadeh صابر نوری زاده Ali Reza Soroudi علیرضا سرودی
Organization: شرکت مدیریت شبکه برق ایران Department of Iran Grid Management Co.
Keywords: تولید پراکنده Distributed Generation بهینه سازی چند هدفه Multi Objective Optimization کاهش تلفات اکتیو Active Loss Reduction پروفیل ولتاژ Voltage Profile محیط زیست Environmental Concerns

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید