امروز برابر است با :1 خرداد 1403

تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی برحفاظت شبکه توزیع

Title: تاثیر محدود کننده های جریان خطای ابررسانا از نوع مقاومتی برحفاظت شبکه توزیع
Authors: Hossein Heidari حسین حیدری Reza Sharifi رضا شریفی Rohollah Abbasi روح الله عباسی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: محدود کننده های جریان خطا ابررسانا SFCL رله اضافه جریان کلیدهای قدرت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید