امروز برابر است با :28 اردیبهشت 1403

بررسی گیرنده های RAKE برای روش DS-CDMA در مخابرات UWB

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: پیمان ارمغان- حمید رضا شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید