امروز برابر است با :10 اسفند 1402

Wavelet Analysis of Turbulence in the Mesosphere

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: Alireza Masnadi-Shirazi- Charles L.Croskey- John D.Mitchell

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید