امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

بررسی و مدل سازی نویز کرونا در کانال پی ال سی

Title: بررسی و مدل سازی نویز کرونا درکانال پی ال سی
Authors: Maryam Shabroo مریم شبرو Miladamir Totonchian میلادامیر توتونچیان
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: نویز PLC کرونا Noise خطوط فشارقوی Corona چگالی طیف توان HV Power Line Power Spectral Density

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید