امروز برابر است با :29 خرداد 1403

بررسی سی اف دی اثر موقعیت نازل بر روی خنثی سازی پساب حوضچه نهایی تصفیه نیروگاه بیستون

Title: بررسی سی اف دی اثر موقعیت نازل بر روی خنثی سازی پساب حوضچه نهایی تصفیه نیروگاه بیستون
Authors: Masoud Rahimi مسعود رحیمی Arsalan Parvareh ارسلان پرواره Mostafa Yarmohammadi مصطفی یارمحمدی
Organization: دانشگاه رازی Razi University
Keywords: اختلاط CFD واکنش Mixing محیط زیست Reaction Environment

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید