امروز برابر است با :31 خرداد 1403

بررسی رله های کنترلر سوییچینگ کلیدهای قدرت وحالات گذرای مرتبط با آن

Title: بررسی رله های کنترلر سوییچینگ کلیدهای قدرت وحالات گذرای مرتبط باآن
Authors: Noorollah Fardad نوراله فرداد Seyyed Mehdi Hakimi سیدمهدی حکیمی Mohammad Hassan Banaye Shahani محمدحسن بنای شاهانی
Organization: شرکت پیمان خطوط گستر Peyman Khototgostar co.
Keywords: کنترل کننده سوییچینگ کلیدهای قدرت حالت گذرا اضافه ولتاژ جریان هجومی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید