امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی دینامیكی احتمال وقوع فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شهریار اردبیلی- شهرام جدید – سعید جلیل زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید