امروز برابر است با :1 تیر 1403

بررسی حالت جزیره شدگی منابع تولید پراکنده وحفظ شرایط پایدار سیستم با دی استاتکام

Title: بررسی حالت جزیره شدگی منابع تولید پراکنده وحفظ شرایط پایدار سیستم با دی استاتکام
Authors: Sadegh Jamali صادق جمالی Vahid Salehipour وحید صالحی پور Sahar Aslanzadeh سحر اصلان زاده
Organization: دانشگاه تهران Tehran University
Keywords: منابع تولید پراکنده DSTATCOM ژنراتور القایی ژنراتور سنکرون جزیره سازی سیستم کیفیت توان نامتعادلی ولتاژ

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید