امروز برابر است با :24 خرداد 1403

بررسی استرس مدیران در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

Title: بررسی استرس مدیران در شرکت برق منطقه ای آذربایجان
Authors: Hassan Lajevardi حسن لاجوردی Golnaz Davalloo گلناز دولو
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords: استرس استرس میدان شرکت برق منطقه ای آذربایجان

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Socio-Economic Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید