امروز برابر است با :12 اسفند 1402

انتخاب الگوی جبران سازی استاتیک برای کنترل ولتاژهای گذرای پستهای فشارقوی

Title: انتخاب الگوی جبران سازی استاتیک برای کنترل ولتاژهای گذرای پستهای فشارقوی
Authors: Mohammad Salaie Naderi محمد صلای نادری Saeed Gholami Farkoosh سعید غلامی فرکوش
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: پست های فشارقوی Substation ولتاژ حالت گذرا Transient Voltage جبران ساز استاتیک توان راکتیو Static Var Compensator راکتور Reactor

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید