امروز برابر است با :3 تیر 1403

الكتروكارديوگرام-ECG

طراحي و ساخت دستگاه ثبت فعاليت الكتريكي قلب از اشتقاقهاي سينه اي (الكتروكارديوگرام-ECG)
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: امين ابراهيمي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید