امروز برابر است با :7 خرداد 1403

Signature Persian signature detection based on PCA and MLP neural network

Signature Persian signature detection based on PCA and MLP neural network
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حميد رضا نادري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید