امروز برابر است با :30 تیر 1403

اصلاح سیستم هدایت یک موشک نمونه با روش مدل های چندگانه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی وهابیان تهرانی- علی خاکی صدیق

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید