امروز برابر است با :18 خرداد 1402

استريوويژن: روشي براي فاصله يابي

استريوويژن: روشي براي فاصله يابي و غلبه بر مشکلات موجود در سيستم هاي فاصله يابي کنوني
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: بنيامين دوجي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید