امروز برابر است با :3 تیر 1403

ارزیابی روشهای مدولاسیون در ارسال پر سرعت داده بر روی شبكه توزیع برق فشار ضعیف

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی محمدی – قاسم میرجلیلی- ابوالفضل اسدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید