امروز برابر است با :1 تیر 1403

ارائه مدل جدید واریانس سینتیلیشن در باند فركانسی 50-27 گیگاهرتز در ارتباطات ماهواره ای – زمینی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی آخوندی- ایاز قربانی- عباس محمدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید