امروز برابر است با :1 خرداد 1403

Design and Analysis of a 16*16 Microstrip Antenna for Direct Broadcast Satellite Reception

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محرم غیاثوند- فرورقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید