امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم های ژنتیکی برای تعیین موقعیت بهینه عامل های سیار در کاربرد نظارت بر کار

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر حسین حداد – حسین پدرام- مهدی دهقان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید