امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراکنده درمطالعات پخش بارشبکه توزیع نامتقارن

Title: ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراکنده درمطالعات پخش بارشبکه توزیع نامتقارن
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Sadegh Jamali صادق جمالی Reza Ebrahimi رضا- ابراهیمی Abdollha Babaee عبداله بابایی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: پخش بار Power Flow تولید پراکنده Distributed Generator قلمرو ژنراتور Generator Domain ضرایب مشارکت Participation Factors

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید