امروز برابر است با :3 تیر 1403

اثر SVC بر پايداري گذراي ژنراتور هاي سنکرون در مدل…

اثر SVC بر پايداري گذراي ژنراتور هاي سنکرون در مدل ديناميک سيستم قدرت
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: سعید جاذبی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید