امروز برابر است با :24 خرداد 1403

Application of Neural Networks in Power System Security Assessment

Application of Neural Networks in Power System Security Assessment
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اتابک مشهدي کشتيبان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید