نویسنده: Mehrdad Tarafdar Hagh – Behrooz Toosi – Rahim Ahabi Farshbaf

  • Application Of Genetic Algorithm With A Self Tuning Adaptive Controller For Design Of Power System..

    Title: Application Of Genetic Algorithm With A Self Tuning Adaptive Controller For Design Of Power System Stabilizer Authors: Mehrdad Tarafdar Hagh مهرداد طرفدارحق Behrooz Toosi بهروز طوسی Rahim Ahabi Farshbaf رحیم عجبی فرشباف Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University Keywords:کنترل کننده تطبیقی خود Self Tuning Adaptive Controller تنظیم Power System Stabilizer Genetic Algorithm پایدارساز سیستم قدرت […]