امروز برابر است با :11 فروردین 1402

این نرم افزار مقادیر استاندارد مقاومت ها را می دهد و می توانید یک تقسیم ولتاژساده را با آن انجام دهید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید