Resistor Workshop


این نرم افزار مقادیر استاندارد مقاومت ها را می دهد و می توانید یک تقسیم ولتاژساده را با آن انجام دهید.


دیدگاهتان را بنویسید