امروز برابر است با :7 خرداد 1403

Liatro Electrical Design

این برنامه جهت ترسیم مدارات دیجیتال است.
Liatro Electrical Design is an application developed to be just excellent for electronic shematic design. Liatro Electrical Design has high-quality easy-to-use creative schematic for electronic designers of every level. provides fast and smart multi-sheet hierarchical schematic entry with high quality output. It is better choice for you. Here are some key features of “Liatro Electrical Design””: · Most easy to use.Smart and Comfortable. · Provides more than 10000 componentes. · Hierarchical design environment

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید