امروز برابر است با :17 آذر 1402

LADDER – PRG – SIMULATO

سه برنامه برای طراحی PLC به سه زبان برنامه نویسی (تحت محیط داس)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید