امروز برابر است با :29 خرداد 1403

IC-Prog Prototype Programmer

Programs : 12Cxx, 16Cxxx, 16Fxx, 16F87x, 18Fxxx, 16F7x, 24Cxx, 93Cxx, 90Sxxx, 59Cxx, 89Cx051, 89S53, 250×0, PIC, AVR , 80C51 etc.

This software package allows you to program all types of serial programmable Integrated Circuits using Windows 95/98/NT/2000/ME/XP

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید