GMWIN 4


اين نرم افزار مخصوص PLC هاي شركت LG نوشته شده . كاملا منطبق بر استاندار IEC61131-3 است


دیدگاهتان را بنویسید