امروز برابر است با :28 تیر 1403

Electronics Assistant

Electronics Assistant is a small program designed to perform basic electronics-related calculations. It includes a resistor colour code calculator, resistor, capacitor and potential divider calculators and more

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید