امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

نرم افزار SimPich محاسبه و رسم نقشه گسترده موتورهای AC به زب

قابلیت های نرم افزار: انجام محاسبات، طراحی و رسم نقشه گسترده سیم پیچی Stator (استاتور) الکتروموتورهای AC قابلیت طراحی برای هر تعداد Slot (شیار) استاتور امکان طراحی برای سرعت های 3000،1500،1000 و … در فرکانس 50 هرتز قابلیت طراحی برای موتورهای سه فاز و تکفاز قابلیت طراحی و ترسیم به صورت یک طبقه و دوطبقه امکان طراحی به صورت گام کامل و گام کوتاه امکان حذف هارمونیک های ایجاد شده برای موتورهای سه فاز قابلیت سربندی کلاف ها و نام گذاری خروجی های موتور امکان استفاده از آن برای موتورهای دو فاز نمایش کلاف های هر فاز به رنگ متفاوت از یکدیگر و امکان تغییر رنگ آن ها قابلیت اجرا به دو زبان فارسی و انگلیسی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید