امروز برابر است با :14 اسفند 1402

Appendix D- Acronyms and Abbreviations

مقاله در مورد مخابرات به زبان اصلی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید