امروز برابر است با :1 تیر 1403

Appendix D- Acronyms and Abbreviations

مقاله در مورد مخابرات به زبان اصلی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید