allaboutcircuits


سايتی است که اطلاعات جامعی در مورد مهندسی برق در آن وجود دارد و نيز چند نرم افزار نيز در آن وجود دارد که می توانيد آنها را دانلود نمائيد.


دیدگاهتان را بنویسید