امروز برابر است با :1 خرداد 1403

allaboutcircuits

سايتی است که اطلاعات جامعی در مورد مهندسی برق در آن وجود دارد و نيز چند نرم افزار نيز در آن وجود دارد که می توانيد آنها را دانلود نمائيد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید