گروه تحقيقات و فناوري هوشمند ميكروتك


گروه تحقيقات و فناوري هوشمند ميكروتك – دانشگاه آزاد خوراسگان ( اصفهان )rnالكترونيك – رباتيك – رايانه – برنامه نويسي و ….


دیدگاهتان را بنویسید