امروز برابر است با :2 مرداد 1403

نرم افزار تخصصی الکترونیک به نام MATHCAD

در این سایت یک نرم افزار تخصصی الکترونیک به نام MATHCAD ارائه مي‌شود‌. این نرم افزار قدرتمند توانایی انجام طراحی و محاسبات تخصصی در الکترونیک را دارا مي‌باشد‌. در سایت محصولات شرکت‌، منابع نرم افزار و امکانات DOWNLOAD وجود دارد‌.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید