نخستین ماهنامه تخصصی برق – امواج برتر


محتویات: هر ماه مصاحبه با یکی از اساتید برتر برق کشور و شرح و بیان تئوری ها و اجراها در زمینه برق (تخصصی) – کنفرانس ها نمایشگاه ها و دیگر موضوعات …


دیدگاهتان را بنویسید