مقاله ای درباره ی تابلو برق و اجزای آن


تابلوی برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه گیری ، حفاظتی ، تنظیم کننده و غیره ؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آنها و سایر تجهیزات خارج از تابلو وجود دارد ، می باشد…
تـهـیـه کـنـنـده : جواد مهربان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه


دیدگاهتان را بنویسید