امروز برابر است با :7 فروردین 1402

فيلمي كوتاه از انفجار يك ترانسفورماتور قدرت

فيلمي از انفجار يك ترانسفورماتور قدرت كه دچار نشت روغن شده است

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید