امروز برابر است با :2 اسفند 1402

فيلمي كوتاه از انفجار يك ترانسفورماتور قدرت

فيلمي از انفجار يك ترانسفورماتور قدرت كه دچار نشت روغن شده است

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید