امروز برابر است با :2 مهر 1402

فيلمي از بروز آرك ناشی از ایجاد اتصال کوتاه سه فاز

فيلمي از بروز آرك ناشی از ایجاد اتصال کوتاه عمدی سه فاز در يك باس بار آزمايشگاهي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید