امروز برابر است با :24 فروردین 1403

راهنمای نرم افزار Digsilent به زبان فارسی (pdf)

متن دروس اين راهنماي آموزشى با استفاده از برنامه Adobe Acrobat 6.0 me professional تهيه شده است. قبل از استفاده از راهنما اين برنامه را روي سيستم خود نصب نماييد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید