امروز برابر است با :3 تیر 1403

تولید دستگاه‌هاي الکترونیکی

این سایت متعلق به مؤسسه NU LEC مي‌باشد که در زمینه تولید دستگاه‌هاي الکترونیکی فعالیت مي‌کند‌. امکان جستجو برای محصول مورد نظر بازدید کننده در سایت قرار داده شده است‌. هم‌چنين مي‌توان یک واژه نامه تخصصی را در این سایت مشاهده نمود‌. علاوه بر این مواردی چون مجلات و خبرنامهها‌، تولیدات مؤسسه‌، DOWNLOADS‌، جستجو و امکانات ثبت نام در سایت برای کاربر فراهم گردیده است‌.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید