امروز برابر است با :30 تیر 1403

تولید انواع سنسورهای تصویری

در این سایت به معرفی مؤسسه CYPRESS پرداخته مي‌شود که در زمینه تولید انواع سنسورهای تصویری برپایه CMOS‌ها فعالیت دارد‌. در سایت مي‌توان انواع محصولات و تکنولوژی‌هاي ساخت محصولات مؤسسه را مشاهده نمود‌. هم‌چنين امکان طراحی سنسور تصویری دلخواه در سایت وجود دارد‌، منابع اطلاعاتی سایت نیز در دسترس بازدیدکنندگان قرار دارد‌.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید