امروز برابر است با :4 تیر 1403

TEXT SEGMENTATION FROM IMAGES WITH TEXTURED AND COLORED BACKGROUND

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: روشنک فرهودی- شهره کسایی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید