امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

State Estimation using modal series

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی اكبر محمدی- ناصر پریز- حسن شانه چی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید